Tezsiz Yüksek Lisans Duyuru

Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine!
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemizde öğrenim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ülkemiz adına "Eurostudent VI" projesini yürüten Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan anketi doldurmaları istenmektedir. Anket formuna ulaşmak için tıkayınız. 18.05.2017 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi. 17.10.2016 

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi güncellenmiştir. PDF Belgesi 14.12.2016 

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 21.06.2017

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine; LİSANSÜSTÜ PROGRAM KAYIT PROSEDÜRÜ Öğrencilerimizin Lisansüstü Programlarında ders kaydı yapabilmeleri için; 11.09.2015 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ders kayıt sistemi (http://enstitu.hacettepe.edu.tr/ogrenci.jsp)’ne girerek ders seçimi yapmaları,
Ders kayıt belgelerinin üç adet çıktısını almaları, bu belgeleri imzalamaları ve danışmanlarına imzalatmaları ve
Program kaydının son günü mesai bitimine kadar Sosyal Hizmet Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları

Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Doç. Dr. Tarık Tuncay
Güncellenme Tarihi: 21.04.2017
Sorumluluk Sınırı