Öğretim Üyeleri/Görevlileri

vedat

Vedat Işıkhan, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Sosyal Sorunlar, Sosyal Yardımlar, Sosyal Politika
Sosyal Refah Hizmetleri, Bilimsel Araştırma Yöntemi (Metodoloji-Yöntembilim)
Sağlık Sorunları (Kanser, Tüberküloz, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Zihinsel Engellilik)
Stres, Öfke Yönetimi, Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Evsizler, Aile Sosyal Destek Hizmetleri


Telefon: (0312) 297 63 63 (321)
E-posta: visikhan@hacettepe.edu.tr

kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr. 

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi)
Yoksulluk, işsizlik, engellilik,
Aile, çocuk ve gençlik refahı,
Sosyal hizmet mevzuatı
Araştırma


Telefon: (0312) 297 63 63 (359)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

 

Sunay İl, Prof. Dr. Bölüm Başkanı

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları,
Ailelerle sosyal hizmet (damışmanlık, eğitim, arabuluculuk)
Sosyal hizmet eğitimi
Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet


Telefon: (0312) 297 63 63 (319)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr
 

Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (343)
E-posta: ymozkan@gmail.com

 
ozlem Özlem Cankurtaran, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (324)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

 

Sema Buz, Prof. Dr.  

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (323)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları
Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi  


Telefon: (0312) 297 63 63 (356)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr
tarik

Tarık Tuncay, Doç. Dr. Bölüm Başkan Yard. 

Çalışma Alanları: Sağlığın ve kronik hastalıkların psikososyal ve sosyoekonomik boyutları, İncinebilir gruplara yönelik sosyal refah ve sosyal bakım hizmetleri, Ailelerle sosyal hizmet, Sosyal hizmet kuramı ve uygulamasında yeni modeller, Bilişim teknolojileri ve e-sosyal hizmetler, Nicel ve nitel veri analizi

Telefon: (0312) 297 63 63 (320)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

 

ercument

Ercüment Erbay, Doç. Dr.  

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, tıbbi sosyal hizmet, kronik hastalıklar

Telefon: (0312) 297 63 63 (358)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
 

reyhan

Reyhan Atasü Topçuoğlu, Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (360)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr

 

filiz Filiz Demiröz, Yrd. Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Göç, göçmenlik, yurtdışı göç, aile danışmanlığı, afet ve travma, sosyal hizmet kuramları

Telefon: (0312) 297 63 63 (357)
E-posta: fdemiröz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Uğur Özdemir, Dr. 

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik,
kriz, Geştalt psikoterapi
Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi
Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet 

Telefon: (0312) 297 63 63 (322)
E-posta: uozdemir1@gmail.com
 
aslihan_burcu Aslıhan Burcu Öztürk, Dr. 

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle çalışma, çocuk hakları, sosyal hizmet kuramı, sosyal politika, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta:aslihanburcu@yahoo.com
 
burcu Burcu Hatiboğlu Eren, Dr. 

Çalışma Alanları: Kentleşme, feminist sosyal hizmet, yoksulluk, insan hakları, sosyal politika, baskı karşıtı sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (331)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.tr
 
ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr. 

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (341)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr
Aslıhan Aykara, Dr. 

Çalışma Alanları: Farklılıklara saygı, engellilik, hak temelli yaklaşım, okul sosyal hizmeti

Telefon: (0312) 297 63 63 (347)
E-posta: aaykara@hacettepe.edu.tr

Gökhan Topçu, Dr. 

Çalışma Alanları:
 

Telefon: (0312) 297 63 63 (349)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Doç. Dr. Tarık Tuncay
Güncellenme Tarihi: 21.04.2017
Sorumluluk Sınırı