Mevlana

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

- %50 dil puanı + %50 not ortalaması ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Öğrenciler için başvuru şartları

BAŞVURU BELGELERİ (ÖĞRENCİ):

  • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2)
  • Öğrenci Başvuru Formu (2)
  • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi   (2)
  • Transkript (Türkçe-İngilizce) (2)
  • Yabancı Dil Belgesi (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulundan aldığı belge) (Her sınavın geçerlilik süresi farklıdır) (2)

Öğretim elemanları için başvuru şartları

BAŞVURU BELGELERİ (ÖĞRETİM ELEMANI):

  • Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı Formu  (2)

Mevlana Değişim Programı Sunumuna ve detaylı bilgilere ulaşmak için:

http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/BirBakistaMevlanaDegisimProgramiYOKMevlanaSunum.pdf

http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/

mevlana@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Doç. Dr. Tarık Tuncay
Güncellenme Tarihi: 21.04.2017
Sorumluluk Sınırı