Lisans Uygulama

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine
SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında 13.02.2017 tarihinde saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda oryantasyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Akademik kadromuzun da katılacağı bu toplantının ardından öğrencilerimiz eğitsel danışmanlarıyla dönemin ilk uygulama toplantısını gerçekleştirecektir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin toplantıya katılımını hassasiyetle rica etmekteyiz. 09.02.2017
Uygulama Koordinatörlüğü 

SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Derslerini Yüklenecek Olan Öğrencilerin Dikkatine!!! 
SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Dersleri için hazırlanan uygulama yönergesi ektedir. 16.12.2014 / PDF Belgesi

 

SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersini yüklenen tüm öğrencilerin dikkatine!!! Ekte güncel kurum-danışman-öğrenci listesi yer almaktadır. SHO418 dersini yüklenen tüm öğrencilerin ders kayıtlarını ekle-sil haftasında bu listeye göre kontrol etmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. 20.02.2017

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin dikkatine!!!
"SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II" dersi için, il dışı kuruluş değişikliği yapmak isteyen (Ankara için zorunlu hallerde durum değerlendirmesi sonucunda değişiklik yapılacaktır) öğrencilerimizin, 05.01.2017 tarihine kadar talep dilekçelerini  Lisans Uygulama Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Teslim edilen dilekçeler koordinatörlük tarafından incelendikten sonra yapılan değişiklikler, bölümün sitesinde duyurulacaktır. 
Dilekçelerinizde dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Dilekçelerde eğitsel danışmanınızın imzası ve geçmek istediğiniz kuruluşun bilgileri yer almalıdır. 
2. Tarafınızca kuruluş ile önceden görüşülüp onay alınmalıdır. 
3. Onay aldığınız kuruluşun adı ve adresi, irtibat kurulacak kişinin adı, ünvanı ve irtibat numarası da dilekçeye eklenmelidir.
4. Dilekçelerde kurum değişikliğine yönelik geçerli mazeretlerinizin olması gerekir. 29.12.2016 

SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama Kurum ve Kuruluşlardan Beklentiler Raporu ektedir. 16.12.2014 /PDF Belgesi

Kapatılan Üniversitelerden KHK ile gelen 4. Sınıf öğrencilerinin uygulama yer, şube ve danışmanlarının listesi ekte yer almaktadır. KHK kapsamında gelen öğrencilerimizin kendilerine ait olan uygulma şubesini ekle-sil haftasında seçmeleri gerekmektedir. PDF Belgesi / 11.10.2016

4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında kurum, öğrenci ve danışman listesi ekte yer almaktadır. Ders kaydında danışmanınıza ait şube kodunu kodlamanız gerekmektedir. WORD Belgesi Güncellendi. 29.09.2016 

2016-2017 Güz Döneminde "SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I" dersini yüklenecek olan öğrencilerin dikkatine,
Kurum ve öğrenci listesine ekte yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Listede ismi yer almayan öğrencilerin Uygulama Koordinatörlüğü'ne ulaşması gerekmektedir.
Kurum ve Öğrenci Listesi
Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Arş. Gör. Çağrı SEVİN (Uygulama koordinatörü)
Arş. Gör. Hatice NUHOĞLU
Arş Gör. Ferman ERİM
Arş Gör. Melih SEVER
Arş. Gör. Semra ÖZKAN  04.08.2016 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine 26.05.2016 
2016-2017 Güz ve Bahar Dönemlerinde SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenecek öğrencilerin ekteki formu bilgisayarda doldurarak ve bir fotoğraf yapıştırarak 03 Haziran 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Uygulama Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu hususta dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

Öğrenciler tercihlerini yaparken sadece alan tercihi yapacaklardır. 

Güz döneminde Ankara dışında uygulama yapılmayacaktır. 

Bahar döneminde Ankara dışında uygulama yapmak isteyen öğrencilerin talepleri güz döneminin sonunda alınacaktır.
Türkiye İş Kurumu üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği proje ile özel sektörde uygulama yapan öğrencilere bir yıla kadar aylık maddi destek sağlamaktadır. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler uygulama yapacakları sosyal hizmet kuruluşlarını kendileri belirleyeceklerdir. Sosyal hizmetin uygulama alanlarına uygun olmayan kuruluşlara onay verilmeyecektir. 

Spesifik kuruluş tercihleri yalnızca özel sektörde uygulama yapacak öğrenciler için dikkate alınacaktır.
Koordinatörlük üyeleri; 
Arş. Gör. Çağrı Sevin 
Arş. Gör. Ferman Erim 
Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu 
Arş. Gör. Melih Sever 
Arş. Gör. Semra Özkan


 • "SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II dersinde il dışı uygulama kurumunu değiştiren (Ankara içinden il dışına alan veya il dışındaki kurumunu değiştiren) öğrencilerin kurumlara iletecekleri dilekçeleri bölüm sekreterliğinden alması gerekmektedir. Bölüm sekreterliğinden alma imkanı olmayan öğrencilerin uygulama koordinatörlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 01.02.2016
 • "SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II" dersi için, kuruluş değişikliği yapmak isteyen öğrencilerimizin, 28.12.2015 tarihine kadar talep dilekçelerini  Lisans Uygulama Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir.  Dilekçelerinizde dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. Dilekçelerde eğitsel danışmanınızın imzası ve geçmek istediğiniz kuruluşun bilgileri de yer almalıdır. 2. Kuruluş ile önceden görüşüp onay almalısınız. 3. Onay aldığınız kuruluşun adı ve adresi, irtibat kurulacak kişinin adı, ünvanı ve irtibat numarası da dilekçeye eklenmelidir.
 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersini yüklenmiş olan ve uygulamasını özel kuruluşlarda ya da sivil toplum örgütlerinde gerçekleştiren öğrencilerin dikkatine; İŞKUR tarafından ilan edilen Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı ile aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir:

   "Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır." 

  Dolayısıyla öğrencilerimizin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/10SorudaIEP.pdf 
  linkte yer alan belgeyi dikkatli bir şekilde inceledikten sonra uygulama yaptıkları kurum ile görüşmeleri ve gerekli belgeleri İŞKUR'a teslim etmeleri gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler 4447587 işkur iletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler. 03.11.2015

 • 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
  SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında kurum, öğrenci ve danışman listesi ekte yer almaktadır. Ders kaydında danışmanınıza ait şube kodunu kodlamanız gerekmektedir. Listede Demetevler Onkoloji Hastanesi, Sincan Devlet Hastanesi, Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,  Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi ve İnsan Hakları Derneği yer almamaktadır. Bu kurumlara yerleştirilen öğrencilerin uygulama yerleri kurumlardan kaynaklanan sebeplerle değiştirilecek olup, bu öğrencilerin ders kaydı sırasında 01 şubesini kodlamaları gerekmektedir. Bazı kurumlarla yaşanan sıkıntıların çözülmesi amacıyla uygulamaların 29.09.2015 tarihinde başlamasına karar verilmiştir. Uygulama oryantasyon toplantısı ise 28.09.2015 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans salonunda saat 10:00’da yapılacaktır. Bu toplantıya katılım zorunludur.

  Derse dair güncellenmiş son liste aşağıdadır. Bazı şubelerde yanlış kodlamaların olduğu farkedilmiştir. Bu nedenle, dersi daha önceden yüklenmiş öğrenciler dâhil herkesin, şube kodlarını son listeye göre kontrol etmeleri ve kodlamalarını dikkatli yapmaları gerekmektedir. Güncellendi 29.09.2015 Ankara İçi Liste Ankara Dışı Liste

 • 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine
  Yılsonu Uygulama Çalıştayımız 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. Çalıştaya ilişkin detayları ilgili dosyada bulabilirsiniz. 20 Mayısta saat 10:00'da öğrencilerin uygulama yaptıkları sosyal hizmet alanları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının odasında olması gerekmektedir. Çalıştaya katılım zorunludur. Uygulama Koordinatörlüğü 18.05.2015
 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersi için Ankara ili ve Ankara dışı kurum ve öğrenci listesi ekteki dosyalarda yer almaktadır. Listede adı görünmeyen öğrencilerin acilen uygulama koordinatörlüğüne ulaşması gerekmektedir.Güncellendi15.06.2015 Word Belgesi-1 Word Belgesi-2 Güncellendi
 • Belirtilen dersleri yüklenecek öğrencilerin ekteki formu bilgisayarda doldurarak ve bir fotoğraf yapıştırarak 17 Nisan 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Uygulama Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Belgeye ulaşmak için tıklayınız. Bu hususta dikkat edilecek noktalar şunlardır:
  • Öğrenciler tercihlerini yaparken sadece alan tercihi yapacaklardır. Spesifik kuruluş tercihleri dikkate alınmayacaktır.
  • Sadece Ankara dışına çıkacak öğrencilerin uygulama yapmayı düşündükleri kuruluşlarla mutlaka iletişime geçmeleri ve onay almaları gerekmektedir. Kuruma ait iletişim ve referans kişinin bilgileri forma yazılmalıdır.
  • Koordinatörlük üyeleri
  • Arş. Gör. Dr. Özge Sanem Özateş Gelmez
   Arş. Gör. Çağrı Sevin
   Arş. Gör. Ferman Erim
   Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu
   Arş. Gör. Melih Sever
 • SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama Kurum ve Kuruluşlardan Beklentiler Raporu ektedir. 16.12.2014 /PDF Belgesi

 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Derslerini Yüklenecek Olan Öğrencilerin Dikkatine!!! 
  SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Dersleri için hazırlanan uygulama yönergesi ektedir. 16.12.2014 / PDF Belgesi

 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersini Yüklenecek Olan Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 22.09.2014 tarihinde saat 09:30'da Tuğrul Çubukçu Salonunda 417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi öğrenci oryantasyonu yapılacaktır. Dersi yüklenen tüm öğrencilerin oryantasyona katılımı zorunludur. Ayrıca Ekteki Pdf dosyasında öğrencilerimiz staj yapacakları kurumları ve danışmanları bulabileceklerdir. 30.09.2014/ PDF Belgesi
 • Not: Beyan ve Taahhütname ile ilgili olan belgelerden sadece size uygun olanını doldurunuz. Diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörünüze teslim ediniz. Formlara staj başlama tarihi 22.09.2014 - staj bitiş tarihi 30.12.2014 olarak yazılacaktır. 
 • SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Doç. Dr. Tarık Tuncay
Güncellenme Tarihi: 21.04.2017
Sorumluluk Sınırı