Lisans Uygulama

Lisans öğrencilerinin dikkatine!!!
​2018-2019 Güz ve Bahar dönemlerinde SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenecek olan öğrencilerin linkteki formu çevrimiçi olarak doldurarak 2 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar sistem üzerinden göndermeleri ve bir nüsha ise koordinatörlük üyelerine bırakmaları gerekmektedir.  Formu doldurmadan önce, yukarıdaki duyurulara dikkat edilmelidir.
Form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco9cZumiaW3g8uGvvzieJlY910q76TrpksbRlAtIwCKwEjzQ/viewform?c=0&w=1

SHO 418 dersini alan öğrencilerin dikkatine!

En son yapılan değişiklikler ile güncel liste ektedir. 09.02.2018 

SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında Ankara ili ve il dışı için kurum değişikliği talebinde bulunan 4. Sınıf öğrencilerinin dikkatine!

Yazılan dilekçeler değerlendirilmiş olup, gerekli izin yazıları hazırlanmıştır. Öğrencilerin uygulama izin yazılarını 23 Ocak 2018 tarihine kadar şahsen ya da bilgilendirdikleri kişi aracılığıyla Arş. Gör. Ali Dikmen ve Arş. Gör. Görkem Kelebek’ten teslim almaları rica olunur. 17.01.2018 

SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersini yüklenecek öğrencilerin dikkatine!

2017-2018 Eğitim yılı Bahar döneminde kurum değişikliği yapmak isteyen öğrencilerin kurum değiştirme mazeretlerini ayrıntılı bir şekilde yazacakları dilekçelerini en geç 05/01/2018 tarihine kadar koordinatörlük üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçe verecek öğrencilerimizin dikkat edecekleri hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

* Dilekçelerin eğitsel danışmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Eğitsel danışman onayı olmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. 

* Kurum değiştirmek isteyen öğrencilerin, uygulama yapacakları kurumla mutlaka irtibata geçmesi gerekmektedir. Kurum bilgilerinin (kurumun irtibat numarası ve açık adresi, görüşülen kişinin adı-soyadı, unvanı, irtibat numarası) dilekçede açık bir şekilde yer alması gerekmektedir. 

* Uygulama Koordinatörlüğü

Arş. Gör. Çağrı Sevin (Koordinatör)

Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu (Koordinatör Yardımcısı)

Arş. Gör. Semra Özkan (Üye)

Arş. Gör. Görkem Kelebek (Üye)

Arş. Gör. Burcu Genç (Üye)

Arş. Gör. Ali Dikmen (Üye) 27.12.2017 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında kurum, öğrenci ve danışman listesi ekte yer almaktadır. Liste için tıklayınız. Ders kaydında danışmanınıza ait şube kodunu kodlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu kapsamda 4. sınıf öğrencilerimizin, uygulama oryantasyon toplantısı 26 Eylül Salı günü 10:00-12.00 saatleri arasında Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşecektir. Katılım zorunludur. 18.09.2017 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

SHO 417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları 1 dersini yüklenecek öğrencilerimizin kurumları ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, uygulama resmi izin yazılarını en geç 24 Ağustos Perşembe 2017 tarihine kadar alıp ilgili kurumlara teslim etmeleri gerekmektedir. 21.08.2017 

 
Uygulama Dersini Alacak Öğrencilerin Dikkatine 
Online formu doldurmayan ve GSS bilgisini paylaşmayan öğrencilerin ivedilikle sosyalhizmetuygulama@gmail.com adresine mail atarak Genel Sağlık bilgilerini, TC kimlik numalarını ve okul numaralarını paylaşmaları gerekmektedir. . Bilgiler en geç 24.07.2017 tarihine kadar belirtilen adrese yollanmalıdır GSS bilgisi girilmeyen öğrencilerin uygulama yapma olanakları ortadan kalkacaktır. 19.07.2017
4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine
Ekte SHO 417 Kurum-Öğrenci Listesi'nde öğrencilerimizin bilgileri yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin kurumları ile ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, resmi yazılarını 17 Temmuz 2017 Pazartesi tarihinden itibaren, en kısa zamanda bölüm sekreterliğinden alıp ilgili kurumlara teslim etmeleri önem arz etmektedir. Mahkemelerde uygulama yapacak öğrencilerimizin herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Liste için tıklayınız.  12.07.2017 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

2017-2018 Güz ve Bahar Dönemlerinde SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenecek öğrencilerimiz il dışından ayarladıkları kurumlarının bilgilerini ASPB veya özel farketmeksizin formda belirtmelidirler. Bu kurumlara ilişkin bilgiler formda doldurulmalıdır. Dönem arasında kurum değişikliği olmayacağından öğrencilerimizin kurumlarını seçerken özenli olması gerektiğini hatırlatırız. İl dışı kurumlar ile ilgili yazıların aynı şekilde 15 Temmuz 2017 itibariyle sekreterlikten alınıp kurumlara elden bırakılması gerekmektedir. 06.06.2017 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine!

2016-2017 eğitim öğretim yılında SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenen öğrencilerin linkteki değerlendirme formunu 21 Mayıs 2017 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Form: https://goo.gl/forms/QTg2h048ssy83zQu1    09.05.2017

 

3. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine 
2017-2018 Güz ve Bahar Dönemlerinde SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenecek öğrencilerin linkteki formu bilgisayarda doldurarak ve 15 Haziran 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. 

Form: https://goo.gl/forms/hEwtTiwzNztXj7mw2

Bu hususta dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

 • Dönem arasında kurum değişikliği gerçekleştirilmeyecektir.
 • Formların son gönderilme tarihinden sonra iletilen formlar kabul edilmeyecektir. 
 • ASPB’ye bağlı kuruluşlar haricinde (Mahkemeler, Hastane, Denetimli Serbestlik, TRSM, SYDV, Okullar, STK’lar ve diğer özel kuruluşlar gibi) bir kuruma yerleştirilmek isteyen öğrencilerin, kurumlarını kendilerinin belirlemeleri ve kurumdan onay almaları gerekmektedir. Belirledikleri kurumlara ilişkin bilgileri formda ilgili alana doldurmaları gerekmektedir. 
 •  Öğrencilerimizin kurumlara yerleştirildikten sonra izin yazılarını bölüm sekreterliğinden alıp eğitim dönemi başlamadan en geç 15 Ağustos 2017 tarihine kadar kurumlarına teslim etmek zorundadır. Yazılar 15 Temmuz 2017 tarihinden itibaren sekreterlikten alınabilir. 

Kurumlarla ilgili işlemleriniz için aşağıda belirtilen araştırma görevlileriyle irtibata geçmeniz önerilmektedir.

ASPB kurumlarına ilişkin işlemler: Burcu Genç (bburcuugnc@gmail.com)

Kurumlarını belirleyen öğrencilerin yazışmalarının yapılması ve koordinasyonu: Görkem Kelebek (gorkemkelebek@gmail.com)

Sigorta işlemleri ve çalıştay koordinasyonu, kurum kuruluş listesinin organizasyonu, web duyurularının organizasyonu: Ali Dikmen (ali.dkmn@gmail.com) 09.05.2017

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine
SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında 13.02.2017 tarihinde saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda oryantasyon toplantısı gerçekleştirilecektir. Akademik kadromuzun da katılacağı bu toplantının ardından öğrencilerimiz eğitsel danışmanlarıyla dönemin ilk uygulama toplantısını gerçekleştirecektir. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin toplantıya katılımını hassasiyetle rica etmekteyiz. 09.02.2017
Uygulama Koordinatörlüğü 

SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Derslerini Yüklenecek Olan Öğrencilerin Dikkatine!!! 
SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Dersleri için hazırlanan uygulama yönergesi ektedir. 16.12.2014 / PDF Belgesi

 

SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersini yüklenen tüm öğrencilerin dikkatine!!! Ekte güncel kurum-danışman-öğrenci listesi yer almaktadır. SHO418 dersini yüklenen tüm öğrencilerin ders kayıtlarını ekle-sil haftasında bu listeye göre kontrol etmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir. 20.02.2017 

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin dikkatine!!!
"SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II" dersi için, il dışı kuruluş değişikliği yapmak isteyen (Ankara için zorunlu hallerde durum değerlendirmesi sonucunda değişiklik yapılacaktır) öğrencilerimizin, 05.01.2017 tarihine kadar talep dilekçelerini  Lisans Uygulama Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Teslim edilen dilekçeler koordinatörlük tarafından incelendikten sonra yapılan değişiklikler, bölümün sitesinde duyurulacaktır. 
Dilekçelerinizde dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Dilekçelerde eğitsel danışmanınızın imzası ve geçmek istediğiniz kuruluşun bilgileri yer almalıdır. 
2. Tarafınızca kuruluş ile önceden görüşülüp onay alınmalıdır. 
3. Onay aldığınız kuruluşun adı ve adresi, irtibat kurulacak kişinin adı, ünvanı ve irtibat numarası da dilekçeye eklenmelidir.
4. Dilekçelerde kurum değişikliğine yönelik geçerli mazeretlerinizin olması gerekir. 29.12.2016 

SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama Kurum ve Kuruluşlardan Beklentiler Raporu ektedir. 16.12.2014 /PDF Belgesi

Kapatılan Üniversitelerden KHK ile gelen 4. Sınıf öğrencilerinin uygulama yer, şube ve danışmanlarının listesi ekte yer almaktadır. KHK kapsamında gelen öğrencilerimizin kendilerine ait olan uygulma şubesini ekle-sil haftasında seçmeleri gerekmektedir. PDF Belgesi / 11.10.2016

4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında kurum, öğrenci ve danışman listesi ekte yer almaktadır. Ders kaydında danışmanınıza ait şube kodunu kodlamanız gerekmektedir. WORD Belgesi Güncellendi. 29.09.2016 

2016-2017 Güz Döneminde "SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I" dersini yüklenecek olan öğrencilerin dikkatine,
Kurum ve öğrenci listesine ekte yer alan listeden ulaşabilirsiniz. Listede ismi yer almayan öğrencilerin Uygulama Koordinatörlüğü'ne ulaşması gerekmektedir.
Kurum ve Öğrenci Listesi
Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Arş. Gör. Çağrı SEVİN (Uygulama koordinatörü)
Arş. Gör. Hatice NUHOĞLU
Arş Gör. Ferman ERİM
Arş Gör. Melih SEVER
Arş. Gör. Semra ÖZKAN  04.08.2016 

4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine 26.05.2016 
2016-2017 Güz ve Bahar Dönemlerinde SHO417-418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I-II derslerini yüklenecek öğrencilerin ekteki formu bilgisayarda doldurarak ve bir fotoğraf yapıştırarak 03 Haziran 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar Uygulama Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu hususta dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

Öğrenciler tercihlerini yaparken sadece alan tercihi yapacaklardır. 

Güz döneminde Ankara dışında uygulama yapılmayacaktır. 

Bahar döneminde Ankara dışında uygulama yapmak isteyen öğrencilerin talepleri güz döneminin sonunda alınacaktır.
Türkiye İş Kurumu üniversite öğrencilerine yönelik geliştirdiği proje ile özel sektörde uygulama yapan öğrencilere bir yıla kadar aylık maddi destek sağlamaktadır. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler uygulama yapacakları sosyal hizmet kuruluşlarını kendileri belirleyeceklerdir. Sosyal hizmetin uygulama alanlarına uygun olmayan kuruluşlara onay verilmeyecektir. 

Spesifik kuruluş tercihleri yalnızca özel sektörde uygulama yapacak öğrenciler için dikkate alınacaktır.
Koordinatörlük üyeleri; 
Arş. Gör. Çağrı Sevin 
Arş. Gör. Ferman Erim 
Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu 
Arş. Gör. Melih Sever 
Arş. Gör. Semra Özkan


 • "SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II dersinde il dışı uygulama kurumunu değiştiren (Ankara içinden il dışına alan veya il dışındaki kurumunu değiştiren) öğrencilerin kurumlara iletecekleri dilekçeleri bölüm sekreterliğinden alması gerekmektedir. Bölüm sekreterliğinden alma imkanı olmayan öğrencilerin uygulama koordinatörlüğü ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 01.02.2016
 • "SHO 418  Sosyal Hizmet Uygulamaları II" dersi için, kuruluş değişikliği yapmak isteyen öğrencilerimizin, 28.12.2015 tarihine kadar talep dilekçelerini  Lisans Uygulama Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir.  Dilekçelerinizde dikkat edilmesi gereken hususlar: 1. Dilekçelerde eğitsel danışmanınızın imzası ve geçmek istediğiniz kuruluşun bilgileri de yer almalıdır. 2. Kuruluş ile önceden görüşüp onay almalısınız. 3. Onay aldığınız kuruluşun adı ve adresi, irtibat kurulacak kişinin adı, ünvanı ve irtibat numarası da dilekçeye eklenmelidir.
 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersini yüklenmiş olan ve uygulamasını özel kuruluşlarda ya da sivil toplum örgütlerinde gerçekleştiren öğrencilerin dikkatine; İŞKUR tarafından ilan edilen Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı ile aşağıdaki açıklamaya yer verilmiştir:

   "Üniversite öğrencileri zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır." 

  Dolayısıyla öğrencilerimizin http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/10SorudaIEP.pdf 
  linkte yer alan belgeyi dikkatli bir şekilde inceledikten sonra uygulama yaptıkları kurum ile görüşmeleri ve gerekli belgeleri İŞKUR'a teslim etmeleri gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler 4447587 işkur iletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler. 03.11.2015

 • 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
  SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında kurum, öğrenci ve danışman listesi ekte yer almaktadır. Ders kaydında danışmanınıza ait şube kodunu kodlamanız gerekmektedir. Listede Demetevler Onkoloji Hastanesi, Sincan Devlet Hastanesi, Yenimahalle Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,  Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi ve İnsan Hakları Derneği yer almamaktadır. Bu kurumlara yerleştirilen öğrencilerin uygulama yerleri kurumlardan kaynaklanan sebeplerle değiştirilecek olup, bu öğrencilerin ders kaydı sırasında 01 şubesini kodlamaları gerekmektedir. Bazı kurumlarla yaşanan sıkıntıların çözülmesi amacıyla uygulamaların 29.09.2015 tarihinde başlamasına karar verilmiştir. Uygulama oryantasyon toplantısı ise 28.09.2015 tarihinde Hukuk Fakültesi Konferans salonunda saat 10:00’da yapılacaktır. Bu toplantıya katılım zorunludur.

  Derse dair güncellenmiş son liste aşağıdadır. Bazı şubelerde yanlış kodlamaların olduğu farkedilmiştir. Bu nedenle, dersi daha önceden yüklenmiş öğrenciler dâhil herkesin, şube kodlarını son listeye göre kontrol etmeleri ve kodlamalarını dikkatli yapmaları gerekmektedir. Güncellendi 29.09.2015 Ankara İçi Liste Ankara Dışı Liste

 • 4. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine
  Yılsonu Uygulama Çalıştayımız 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır. Çalıştaya ilişkin detayları ilgili dosyada bulabilirsiniz. 20 Mayısta saat 10:00'da öğrencilerin uygulama yaptıkları sosyal hizmet alanları doğrultusunda ilgili öğretim elemanının odasında olması gerekmektedir. Çalıştaya katılım zorunludur. Uygulama Koordinatörlüğü 18.05.2015
 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersi için Ankara ili ve Ankara dışı kurum ve öğrenci listesi ekteki dosyalarda yer almaktadır. Listede adı görünmeyen öğrencilerin acilen uygulama koordinatörlüğüne ulaşması gerekmektedir.Güncellendi15.06.2015 Word Belgesi-1 Word Belgesi-2 Güncellendi
 • Belirtilen dersleri yüklenecek öğrencilerin ekteki formu bilgisayarda doldurarak ve bir fotoğraf yapıştırarak 17 Nisan 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Uygulama Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Belgeye ulaşmak için tıklayınız. Bu hususta dikkat edilecek noktalar şunlardır:
  • Öğrenciler tercihlerini yaparken sadece alan tercihi yapacaklardır. Spesifik kuruluş tercihleri dikkate alınmayacaktır.
  • Sadece Ankara dışına çıkacak öğrencilerin uygulama yapmayı düşündükleri kuruluşlarla mutlaka iletişime geçmeleri ve onay almaları gerekmektedir. Kuruma ait iletişim ve referans kişinin bilgileri forma yazılmalıdır.
  • Koordinatörlük üyeleri
  • Arş. Gör. Dr. Özge Sanem Özateş Gelmez
   Arş. Gör. Çağrı Sevin
   Arş. Gör. Ferman Erim
   Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu
   Arş. Gör. Melih Sever
 • SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Alanlarında Uygulama Kurum ve Kuruluşlardan Beklentiler Raporu ektedir. 16.12.2014 /PDF Belgesi

 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Derslerini Yüklenecek Olan Öğrencilerin Dikkatine!!! 
  SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Dersleri için hazırlanan uygulama yönergesi ektedir. 16.12.2014 / PDF Belgesi

 • SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I Dersini Yüklenecek Olan Öğrencilerimizin Dikkatine!!! 22.09.2014 tarihinde saat 09:30'da Tuğrul Çubukçu Salonunda 417 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi öğrenci oryantasyonu yapılacaktır. Dersi yüklenen tüm öğrencilerin oryantasyona katılımı zorunludur. Ayrıca Ekteki Pdf dosyasında öğrencilerimiz staj yapacakları kurumları ve danışmanları bulabileceklerdir. 30.09.2014/ PDF Belgesi
 • Not: Beyan ve Taahhütname ile ilgili olan belgelerden sadece size uygun olanını doldurunuz. Diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörünüze teslim ediniz. Formlara staj başlama tarihi 22.09.2014 - staj bitiş tarihi 30.12.2014 olarak yazılacaktır. 
 • SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı