Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Akademik Birimler
Sosyal Hizmet Bölümü Lisans Programı Arşiv Belgeleri
Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ofisi

     
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay