Araştırma Görevlileri

Soyadına göre alfabetik sırayla


Çağrı Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar

Telefon: (0312) 297 63 63 (332)
E-posta: cgsevin@hacettepe.edu.tr


Sedat Yağcıoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (338)
E-posta: sedatyagcioglu@hacettepe.edu.tr


Gökhan Topçu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (349)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr


Ercem Erkul, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (327)
E-posta: eerkul@hacettepe.edu.tr


İlkay Başak Adıgüzel, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar

Telefon: (0312) 297 63 63 (409)
E-posta: basakadiguzel@hacettepe.edu.tr


Özgür Altındağ, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (352)
E-posta: altindag@hacettepe.edu.trOktay Tatlıcıoğlu, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (408)
E-posta: o.tatlicioglu@hacettepe.edu.tr


Gamze Erükçü Akbaş, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (348)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr


Sinan Akçay, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (325)
E-posta: sinanakcay@hacettepe.edu.tr


Eda Beydili Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (351)
E-posta: ebeydili@hacettepe.edu.tr


Melike Tunç Tekindal, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Engellilik Çalışmaları, Feminist Sosyal Hizmet, Kadın Çalışmaları (Engelli Çocuğa Sahip Kadınlar), Grup Çalışması (Feminist Grup Çalışması, Sosyal Beceri Grup Çalışması), Sosyal Hizmet Metodolojisi (Nitel Yöntem, Nicel Yöntem, Karma Yöntem Çalışmaları), Sosyal Hizmet Eğitimi, Yaşam Kalitesi, Yaşlılık Çalışmaları.

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: meliket@hacettepe.edu.tr


Ahmet Ege, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (329)
E-posta: ahmetege@hacettepe.edu.tr


Buğra Yıldırım, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Tıbbi Sosyal Hizmet, Onkolojik Sosyal Hizmet, Sosyal Politika,

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (328)
E-posta:bugra_yildirim@hacettepe.edu.tr


Nurullah Çalış, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (353)
E-posta:n.calis@@hacettepe.edu.tr


Hatice Nuhoğlu, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (350)
E-posta:hatice.nuhoglu@hacettepe.edu.tr


Engin Fırat, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (342)
E-posta:enginfirat@hacettepe.edu.trKübra DüzyurtArş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (346)
E-posta:kubraduzyurt@hacettepe.edu.tr


Çağıl Öngen, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (330)
E-posta:cagilongen@hacettepe.edu.tr


Ferman Erim, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (339)
E-posta:fermanerim@hacettepe.edu.tr


Melih Sever, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (413)
E-posta:melihsever@hacettepe.edu.tr


Meryem Danışmaz, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (414)
E-posta:meryemdanismaz@hacettepe.edu.tr


Tahir Emre Gencer, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (355)
E-posta:tahiremregencer@hacettepe.edu.tr


Hande AlbayrakArş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (415)
E-posta:hande.albayrak@hacettepe.edu.tr


Harun AslanArş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta:@hacettepe.edu.tr


Yasemin Ertan Koçak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (417)
E-posta:yasemin.ertan@hacettepe.edu.tr


Semra Özkan, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta: semraozkan@hacettepe.edu.tr


, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta:


, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta:

Bölümümüze emeği geçen öğretim elemanları* PDF Belgesi

*Bölümümüzde ders vererek akademik katkı yapan ve listede adını görmediğiniz kişileri lütfen bize bildiriniz.

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay